Jerkbaits for Flathead

Jerkbaits for Flathead

Filter
7 products
Shikari 145 SFLT 145mm
Shikari 145 SFLT 145mm
$24.99
More info on Shikari 145 SFLT 145mm
STYX Minnow 95 SFLT 95mm
STYX Minnow 95 SFLT 95mm
$21.99
More info on STYX Minnow 95 SFLT 95mm
Maverick 90 AT SUS 90mm
Maverick 90 AT SUS 90mm
$23.99
More info on Maverick 90 AT SUS 90mm
Shikari 115 FLT 115mm
Shikari 115 FLT 115mm
$21.99
More info on Shikari 115 FLT 115mm
Maverick 115 FLT 115mm
Maverick 115 FLT 115mm
$26.99
More info on Maverick 115 FLT 115mm
Shikari 95 SFLT 95mm
Shikari 95 SFLT 95mm
$19.99
More info on Shikari 95 SFLT 95mm
STYX Minnow 116 SFLT 116mm
STYX Minnow 116 SFLT 116mm
$24.99
More info on STYX Minnow 116 SFLT 116mm
7 products